Kur'anı Kerim

Esmâü'l-Hüsna

EL - ĞANİYY (C.C.)

Çok zengin, herşeyden mustağni olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

Günün Ayeti

Şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler.İşte onlar, yaratılmışların en kötüleridir.(98/Beyyine/6)

Günün Duası

"Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!” Amin

Günün Hadisi

İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a şükretmiş olmaz.

Ziyaretçi Defteri

    Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için ziyaretçi defterini kullanabilirsiniz.

  • Deftere Yaz / Oku