Kur'anı Kerim

Esmâü'l-Hüsna

EL - MÜNTEKİM (C.C.)

Suçluları, günahkârları adâletiyle layık oldukları cezaya çarptıran.

Günün Ayeti

Gerçekten biz sana apaçık bir fetih nasip ettik.(48/Fetih/1)

Günün Duası

"Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden

yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!” Amin

Ziyaretçi Defteri

    Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için ziyaretçi defterini kullanabilirsiniz.

  • Deftere Yaz / Oku