Kur'anı Kerim

Esmâü'l-Hüsna

EL - AZÎM (C.C.)

Pek büyük, pek azametli, yerde ve gökte, bütün varlıklar içinde en büyük olan

Günün Ayeti

Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler,(sorumluluğundan) korktular.Onu insan yüklendi.Doğrusu o, çok zalim, çok cahildir.(33/Ahzab/72)

Günün Duası

"Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden

yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!” Amin

Ziyaretçi Defteri

    Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için ziyaretçi defterini kullanabilirsiniz.

  • Deftere Yaz / Oku