Kur'anı Kerim

Esmâü'l-Hüsna

ZÜ'L - CELÂL'İ VE'L İKRÂM

Büyüklük, yücelik ve geniş kerem sahibi.

Günün Ayeti

Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Hayır! Onlar bir türlü anlayıp inanmazlar.(52/Tur/36)

Günün Duası

"Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden

yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!” Amin

Ziyaretçi Defteri

    Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için ziyaretçi defterini kullanabilirsiniz.

  • Deftere Yaz / Oku