Köşe Yazıları \ İsteyeceğin şeyi sadece Allah’tan iste!

İsteyeceğin şeyi sadece Allah’tan iste!

"Allah sana bir sıkıntı dokunduracak olursa onu ondan başkası asla gideremez. Sana bir iyilik murat ederse başkası asla onu engelleyemez." (En’am 17)

Evet Allah sana bir zarar murad ederse, sana bir zarar isabet ettirecek olursa, Allah’tan sana bir zarar gelecek olursa. Bu zararın türü, cinsi, cibilliyeti, eni boyu ne olursa olsun. En fazla ölüm olabilir, o da sana Allah’tan gelecek olursa onu O’ndan başka kaldıracak yoktur. Onu O’n-dan başka senden def edecek yoktur. Ne para, ne pul, ne ana, ne baba, ne amir, ne müdür, ne arkadaş, ne efendi, ne şeyh onu senden defedecek hiç kimse yoktur. Allah seni bir zarara düşür-meyi murat etti mi, Allah sana bir zarar ulaştırmayı takdir buyurdu mu artık onu O’ndan başka kal-dıracak yoktur. Yine Allah sana bir hayır murat eder, senin bir hayra ulaşmanı dilerse onu senden engelleyecek hiçbir kimse yoktur. Seni o hayırdan mahrum edecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Zarar veren de, fayda veren de Allah’tır. Allah’tan başka fayda ve zarar veren yoktur. 
 
Allah’ın Resulünün bir hadisi şerifine dayanarak bunu şöyle ifade etmeye çalışalım inşal-lah: Allah’ın Resulü Abdullah İbni Abbas’ın omzundan tutar ve ona şöyle buyurur: Ey oğulcuğum! İsteyeceğin şeyi sadece Allah’tan iste! Ağyarın kapısında dilencilik yapma! Anam! Babam! Ami-rim! Müdürüm! Ağam! Patronum! Üstadım! Şeyhim! Arkadaşım! Hemşehrim! Bakanım! Dekanım! Yetişin! Beni kurtarın deme sakın. Sığınacağın zaman sadece Allah’a sığın. İsteyeceğin zaman da sadece Allah’tan iste. Çünkü kesinlikle bilesin ki bütün bir ümmet, bütün bir cihan toplansa da elbirliğiyle sana bir menfaat sağlamaya çalışsalar Allah’ın senin lehinde yazdığının dışında sana hiçbir menfaat sağlayamazlar. Gel sana para verelim! Borçlarını kapatalım! Dertlerini dağıtalım! Sana şifa bulalım! Sağlığını sıhhatini geriye iade edelim! Tayinini memleketine çıkartalım!
 
Sür-gününü durduralım deseler hiçbir şey yapamazlar Allah’ın yazdığının dışında. Ya da bütün bir dünya toplansa da sana bir zarar vermeyi isteseler bilesin ki senin aleyhinde yazdıklarının dışında sana hiçbir zarar veremezler. Allah’ın takdirinin dışında senin kılına bile dokunamazlar! Yani seni okuldan atacaklar, işine son verecekler, İslâmî düşüncenden ötürü seni hapse atacaklar, sürecek-ler, öldürecekler, önünü kesecekler. Hayır hayır Allah’ın senin aleyhinde yazdıklarının dışında sa-na hiçbir zarar veremezler. 

Öyleyse aman müdürüme karşı şöyle şöyle davranayım da bu okulda kalayım! Dekana karşı şöyle şöyle davranayım da beni falan yere müdür yapsın. Müşterilerime karşı şöyle şöyle davranayım da çok para kazanayım. Müdürüm namazdan hoşlanmıyor. Öyleyse ben de namazı terk edivereyim de ondan gelebilecek bir zararı defedeyim. Şurada şu tavizi vereyim de şu fay-dayı sağlayayım. Başımı açıvereyim de diplomayı alayım. Sakalımı kestireyim ki işten atılmaya-yım. Şuralarda görünmeyeyim ki doktorayı bitirebileyim. Yoo! Allah’ın takdiri asla değişmez. Çün-kü artık kalemler kaldırılmış, sahifeler dürülmüştür. Yani lehinde yazılanlar yazılmış, aleyhinde takdir edilenler edilmiştir. Onu Allah’tan başka değiştirecek de yoktur artık. Öyleyse insanlardan korkmaya, endişe etmeye, tabasbus ve tavizler içine girmeye hiç de gerek yoktur. 

Bir de efendim bizler Allah’ın sevgili kullarıyız! Bizler Müslümanız! Bizim eve hastalık uğ-ramamalı! Bizim eve polis gelmemeli! Ben Rabbime karşı görevlerimi eksiksiz yapıyorum! Bina-enaleyh benim param kaybolmamalı! Benim ticaretim zarar etmemeli! Benim huzurum bozulma-malı! Rahatım kaçmamalı! Çoğumuz böyle düşünüyoruz bugün değil mi? Başımıza beğenmedi-ğimiz bir şeyler geldiği zaman: "Yahu ben Allah’ın bu kadar kötü bir kulu muydum ki bütün bunlar benim başıma geldi!” diyoruz. Halbuki iyi kötü başımıza ne gelmişse bilelim ki bu Allah’tan geldi ve Rabbimiz bizi onunla imtihan etmek için göndermiştir.
 
İmtihanın şeklini, biçimini de biz ayar-lamıyoruz Allah ayarlıyor. Bu konuda asla ona itiraz etmeye ve akıl vermeye kalkışmamalıyız. Ya Rabbi beni niçin kadın yarattın? Halbuki ben erkek olarak gelmek istiyordum dünyaya! Ya Rabbi beni niçin böyle beş tane kız evlâdıyla imtihan ediyorsun? Halbuki ben iki tane de erkek istiyordum! Ya Rabbi beni neden yüz milyonla imtihan ediyorsun? Halbuki ben milyarlarla imtihan edil-mek istiyordum! Ya Rabbi beni neden bir çadırla imtihan ediyorsun? Halbuki ben bir villada im-tihan olunmak istiyordum! Ya Rabbi bu felâketleri bana niçin gönderdin?
 
Halbuki ben rahat bir ha-yatla imtihan olunmak isterdim diyerek imtihan konusunda Allah’a akıl vermeye, ona yol göster-meye kalkışmayalım. Zarar veren de, fayda sağlayan da sadece Allah’tır. Sana Allahtan ne gelir-se gelsin, bir acı, bir hüzün, bir sıkıntı, bir korku, bir hastalık, bir fakirlik, bir hayır, bir lezzet, bir iyi-lik, bir sevinç, bir sıhhat, bir zenginlik ne gelirse gelsin bilesin ki bunların tamamı Allah’tandır. Sadece Ona kul ol, sadece Ona sığın ve sadece onu dikkate alarak bar hayat yaşa. Selam ve du-a ile. 

Ali KÜÇÜK

 


Paylaş

Ziyaretçi Defteri

    Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için ziyaretçi defterini kullanabilirsiniz.

  • Deftere Yaz / Oku