Köşe Yazıları \ Zikir

Zikir

Zikir namazdır. Öyleyse şu biraz evvel belirttiğimiz dertleriniz sizi beş vakit namazdan alıkoymasın. Zikir, Kur’an demektir. Öyleyse sakın dünya derdiniz, çoluk-çocuk derdiniz, sizi Kur’anı tanıma görevinizden alıkoymasın. Bu kitap zikirdir. Bu kitap onsuz Müslümanlığı yaşayamayacağı-nız kulluk kitabınızdır. Siz bu kitabı tanımak zorundasınız, hiçbir meşguliyet sizi bundan alıkoyma-sın. Zikir, hutbe demektir. Önceki sureyle birlikte düşünecek olursak, mal mülk, çoluk-çocuk derdi sizi cuma ve hutbe-sini dinlemekten alıkoymasın. Zikir, cihaddır. Öyleyse bunlar aman ha sizi Allah yolunda cihaddan alıkoymasın. Allah’ın istediği kulluğu icra etmek için çırpınmadan, cehdden, ci-haddan engellemesin. Allah’ı zikir demek, hayatı Allah için yaşamayı unutmamak demektir. İşte asıl izzet ve şeref de budur.
 Yaptığı her şeyi Allah için ya-pan kişi, yaşadığı hayatı Allah adına ve Al-lah’ın istediği biçimde yaşayan kişi, izzet ve şeref sahibi kişi demektir. Kim böyle yaparsa, yani kim bu işlerle uğraşacağım diye, dünya derdiyle, çoluk-çocuk derdiyle uğraşacağım, mal kazanacağım, çoluk-çocuğumu razı edeceğim diye Allah’ın zikrinden, namazdan, Kur’anı tanıyarak o istikamette yürümekten, Cumadan, Allah yolunda cihaddan ve hâsılı Allah için bir hayat yaşa-maktan uzak ka-lırsa, işte bu kişi hem dünyada, hem de ahirette hüsrana uğrayan, eli boşa çıkan ve kaybeden kişi-dir. Böyle yaşayan insanlar ahiretlerini kaybettikleri gibi, dünyada uğrunda çırpındıkları çoluk-çocuk-larını da kaybedeceklerdir. Dünyaya dalıp böyle çocuklarının dünyevî hayatlarını garanti edebilmek için çırpınan nice ebeveynler görüyoruz ki, çocuklarının dini hayatlarıyla ilgilenecek vakitleri kal-madığı için onları kaybetmişlerdir. Kurtaracağız derken çocuklarını hepten kaybetmişlerdir.
Unutmayalım ki mal-mülk ve çoluk çocukla uğraşırken Allah’ın zikrinden gafil olmak mü-nafıkların özelliklerindendir. Ayet-i kerime bize bunu anlatıyor. Rabbim tüm mü’minlerin yardımcısı olsun dua ve dileğiyle.
Ali KÜÇÜK


Paylaş

Ziyaretçi Defteri

    Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için ziyaretçi defterini kullanabilirsiniz.

  • Deftere Yaz / Oku